Zemné práce Vrakuňa 11/2015

Stiahnutie ornice a následné začatie výkopu pivnice a základových pásov v Bratislave, mestká časť Vrakuňa, pre rodinný dom.