Demolícia prístavby v Bratislavskej hale kvôli zväčšeniu skladových priestorov.